www.VRMUNDBIND.com er ejet af Viking Rubber Co. VRMUNDBIND er et projekt der har til formål at føre genanvendelige kvalitets mundbind til Danmark og EU's private borgere. Sideløbende med denne B2C forretning driver Viking Rubber Co. en fabrik i Vietnam der er 100% danskejet. Her producerer Viking Rubber Co. arbejdstøj og outdoor beklædning til det europæsike, amerikanske og japanske marked.

Viking Rubber Co.
Johan Ranzaus Vej 6
5600, Faaborg
CVR: 43929615
www.Viking-rubber.dk
Sales@viking-rubber.dk