Her får du privatlivspolitikken for www.VRMUNDBIND.com. VRMUNDBIND er ejet af Viking Rubber Co. denne privatlivspolitik gælder udelukkende for www.VRMUNDBIND.com og vedrører personoplysninger. i forbindelse med hjemmesiden. Med personoplysninger menes der enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved at handle på www.VRMUNDBIND.com accepterer du, at dine personoplysninger registreres på hjemmesiden og behandles  i overensstemmelse med nedenstående.

Viking Rubber Co. respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, du måtte give os på www.VRMUNDBIND.com. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger.Viking Rubber Co.registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Du kan benytte www.VRMUNDBIND.com uden at fortælle hvem du er, og uden at give personoplysninger om dig selv. www.VRMUNDBIND.com benytter cookies, læs mere herom  nedenfor. ved at benytte www.VRMUNDBIND.com registeres der ikke nogen personoplysninger af dig.

For at kunne handle

For at kunne gennemfører en handel på www.VRMUNDBIND.com har vi brug for nogle personoplysninger. Dette gør vi for at kunne levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Viking Rubber Co. registrerer og behandler derfor personoplysninger på www.VRMUNDBIND.com om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

(Listen er ikke udtømmende)
Ved afgivelse af personoplysninger, giver du dit samtykke til at Viking Rubber Co. behandler dine personoplysninger, og herunder at Virksomheden:
• registrerer de personoplysninger, du afgiver
• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på www.VRMUNDBIND.com

Viking Rubber Co. hverken sælger, overdrager eller på anden måde videregiver de personoplysninger du har opgivet på www.VRMUNDBIND.com til tredjepart.

Når du bestiller en vare på www.VRMUNDBIND.com overgives nogle af dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, (Som vi har databehnadler aftale med).

Virksomheden opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.

Du har til enhver tid ret til at:

• få oplyst, hvilke personoplysninger, www.VRMUNDBIND.com har registreret om dig
• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand
• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos VRMUNDBIND tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Ansvar for din data

Viking Rubber Co.
Johan Rantzaus Vej 6,
5600, Faaborg
CVR: 43929615

Spørgmsål og anmodninger, samt begæring eller henvendelse vedrørende persondata skal ske skriftligt til os på kundeservice@VRMUNDBIND.com

Hvis du har en klage over Viking Rubber Co. og måden vi behandler dine data på, kan denne rettes til datatilsynet på nedenstående adresse:


Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk