Miljøet vinder, når du genbruger og genanvender

Miljø og klima er højt på dagsorden over hele verden. Det er vigtigt, at vi passer på vores klima og de ressourcer, der findes.

Vi mennesker bruger i mange tilfælde langt flere ressourcer, end naturen producerer. Eksempelvis har Earth Overshoot Day lavet en beregning, der viser, at verden den 22. august havde brugt alle sine naturressourcer for 2020. Det er cirka tre uger senere end i 2019, men der er stadig over fire måneders overforbrug tilbage.

Så selv om vi tænker stadig mere i bæredygtighed, klimamål og genbrug, er der endnu lang vej, før vi får skabt et bæredygtigt verdenssamfund. Især brug-og-smid-væk-kulturen er en udfordring i forhold til vores overforbrug.

Forandringerne starter ved os selv.

Kan jeg genbruge (endnu) mere? Kan jeg reparere min telefon i stedet for at skifte den ud? Kan jeg bruge genanvendelige mundbind af stof i stedet for engangs, der skal smides ud efter brug?

Hjælp dig selv ved at tænke i affaldshierarkiet

Regeringen vedtog i juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Planen indeholder en række initiativer som skal sikre, at affaldssektoren bliver mere cirkulær og grøn. En af visionerne er, at affald skal minimeres, der skal være mindre spild og mere genbrug.

I dag forbrændes omkring 1/3 af alt dansk affald – hvilket er spild af klodens ressourcer samtidig med at klima, natur og miljø belastes. Ressourcerne skal bruges klogere, smartere og mere ansvarlig fremadrettet, og mængderne af affald skal reduceres. Målet i klimaplanen er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.1)

For dig og mig som privatperson kan det være enormt komplekst at forholde os til hele affaldssektoren og hele landets affald. Men ved at tænke på affaldshierarkiet (se nedenfor), kan vi hjælpe os selv med at vælge så højt i hierarkiet som muligt. Det betyder, at allerede når du investerer i noget nyt, kan du tænke i, om det kan genbruges eller om du kan vælge brugt (cirkulær økonomi).

Affaldshierarkiet2)

 Affaldshierakiet

Tænk i genbrug og genanvendelse

Som figuren viser er forebyggelse det vigtigste initiativ for at begrænse affald. Dernæst kommer genbrug og genanvendelse af produkter.

I hverdagstale bruger vi både genbrug og genanvendelse, og benytter ofte begreberne i flæng. Men der er forskel på betydningen – og det er vigtigt at skelne mellem genbrug og genanvendelse.

Genbrug sker når et produkt, som f.eks. et mundbind, anvendes igen og igen. Det vil sige at produktet bruges flere gange til samme formål uden at det laves om. Det er også det, som sker hvis du giver dit brugte tøj videre til andre eller køber second hand.

Genanvendelse sker når materialerne fra et produkt bearbejdes ved eksempelvis omsmeltning. Det kan f.eks. være engangsdåser eller flasker som smeltes om til nye dåser og flasker.

Hvordan gør VI en forskel?

Som forbruger kan du hjælpe miljøet ved at købe produkter, som kan genbruges eller sørge for at det produkt, du køber kan sendes til genanvendelse og bruges til et nyt produkt. På den måde cirkulerer ressourcerne i et kredsløb, hvor mindst muligt går til spilde.

Det er vigtigt at fokusere på de små ting, som du og jeg kan gøre i vores dagligdag, så bæredygtighed bliver en naturlig del af vores hverdag. Det kan eksempelvis være, at du begynder at cykle på arbejde. Eller at du pakker din middagsmad i en madkasse i stedet for sølvpapir hver dag. Du kan også vælge at (gen)bruge genanvendelige stofmundbind i stedet for et engangsmundbind, nu hvor mundbind er et krav i den offentlige transport. På den måde mindskes dit forbrug af ressourcer og CO2-aftryk. Og husk, at vores alle sammens fodspor gør en forskel.

 

Kilder:

  1. Klimaplan s. 2-4
  2. https://mst.dk/affald-jord/affald/indsamleruddannelsen/affaldsregulering/affaldsdirektivet/

+ §2 i https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1759

Link til verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Forfatter: Sofie Bruun, Cand. tech. soc.Teknologisk-Samfundvidenskabelig Planlægning og Kommunikation